Nove cijene u eurima biti će formirane do kraja siječnja 2023. godine i objavljene na ovoj stranici.