Automobilom ( besplatan parking )

Pedeset metara prije Hotela Lapad sa lijeve strane se nalazi rampa. Pozvonite na portafon pokraj rampe i pričekajte do javljanja osoblja recepcije hotela. Po nekad je potrebno malo pričekati do otvaranja rampe jer se može dogoditi da je osoblje recepcije zauzeto. U koliko Vas osoblje recepcije pita gdje idete, recite da dolazite u Studio Balans. Za vrijeme tretmana parking je besplatan. Na izlazu sa parkinga pričekajte ispred rampe nekoliko trenutaka i rampa će se sama otvoriti.

Nakon što parkirate automobil, krenite prema prolazu koji vodi do bazena. Prije bazena sa Vaše desne strane se nalazi velika kamena zgrada. Uđite na predzadnja vrata u veliki hol koji je ujedno i čekaonica Studia Balans. To je ujedno i stražnji ulaz u zgradu. U čekaonici pričekajte vrijeme Vašeg termina. Vizualno objašnjenje možete pronaći na dnu ove stranice.


Autobusom ili pješice                      

U koliko dolazite autobusom, linija broj 6 staje ispred Hotela Lapad.
Koristite glavni ulaz u hotel ( Drvena zelena vrata u velikoj kamenoj zgradi sa voltovima na prvom katu). U koliko je glavni ulaz hotela zaključan, uđite kroz veliku metalnu ogradu u predvorje hotela sa desne strane glavnog ulaza gdje se nalazi bazen ili preko parkinga sa lijeve strane ulaza u hotel.

Oba smijera vode do stražnjeg ulaza u veliku kamenu zgradu u kojoj se nalazi Studio Blanas.
Veliki hol u koji ćete ući prilikom ulaska u zgradu je ujedno i čekaonica Studia Balans.
U čekaonici možete pričekati vrijeme Vašeg termina.

Objašnjenje dolaska u Studio Balans sa parkinga kroz slike: