Upute za dolazak do Studia Balans motornim vozilima, autobusom ili pješice (besplatan parking)

U koliko je rampa na ulazu u Lapadsku obalu zatvorena, nazovite recepciju Hotela Lapad na broj: 020/455-554 i recite da dolazite u Studio Balans. Nakon poziva pričekajte nekoliko tretnutaka do otvaranja rampe.
U koliko ne uspijete uspostaviti kontakt sa recepcijom hotela, nazovite broj Studia Balans 098/987-4659. U koliko u tom trenutku nisam zauzet i mogu odgovoriti na Vaš poziv, otvoriti ću rampu.
U slučaju da niti jedna opcija ne uspije, pokušajte ponovno nazvati jedan od brojeva.
Lapadska obala trenutno ima status gradilišta, pa se cijelom dužinom obale krećete na vlastitu odgovornost.

U koliko je rampa blokirana zbog radova, druga opcija prilazu hotelu je sa druge strane Lapadske obale preko kvarta Orsan. U ovom slučaju do hotela možete voziti u suprotnom smjeru, obzirom da je Lapadska obala i službeno gradilište, ali na vlastitu odgovornost.

Parking

Prilikom približavanja hotelu, pedeset metara prije Hotela Lapad sa lijeve strane se nalazi rampa parkinga hotela. Pozvonite na portafon pokraj rampe i pričekajte do javljanja osoblja recepcije hotela. Za vrijeme tretmana parking je besplatan.
Na izlazu sa parkinga pričekajte ispred rampe nekoliko trenutaka i rampa će se sama otvoriti.

Nakon što parkirate automobil, krenite prema prolazu koji vodi do bazena. Prije bazena sa Vaše desne strane se nalazi velika kamena zgrada. Uđite na predzadnja vrata u veliki hol koji je ujedno i čekaonica Studia Balans. U čekaonici pričekajte vrijeme Vašeg termina. Vizualno objašnjenje možete pronaći na dnu ove stranice.


Autobusom ili pješice                      

U koliko dolazite autobusom, najbliži način da dođete do Studia Balans je da linijom broj 6 dođete do samoposluge Pemo Trade (na početku Ulice od batale) ili do autbusne stanice Pošta Lapad, od koje Vas svega nekoliko minuta dijeli do Hotela Lapad u kojem se nalazi Studio Balans.

Koristite glavni ulaz u hotel ( Drvena zelena vrata na velikoj kamenoj zgradi) U koliko je glavni ulaz hotela zaključan, uđite kroz veliku metalnu ogradu u predvorje hotela sa desne strane glavnog ulaza gdje se nalazi bazen ili preko parkinga sa lijeve strane ulaza u hotel.

Oba smijera vode do stražnjeg ulaza u veliku kamenu zgradu u kojoj se nalazi Studio Blanas.
Veliki hol u koji ćete ući prilikom ulaska u zgradu je ujedno i čekaonica Studia Balans.
U čekaonici možete pričekati vrijeme Vašeg termina.

Objašnjenje dolaska u Studio Balans sa parkinga kroz slike: