Tehnika Anatomy trains u prevodu Anatomski vlakovi je tehnika koja je nastala u Americi od osivača Toma Myersa. Tehnika se bazira na masiranju, rolanju i stimulaciji fascije (meka opna u tijelu koje obavija sve mišiće i organe) u svrhu rješavanja određenih patološka stanja u lokomotornom sustavu. Autor je vrhunski poznavatelj ljudskog tijela i anatomije, pa je proučavanjem ljudskog tijela na patologijama klinika ustanovio da fascija ima svoje puteve u tijelu i da je cijelo tijelo prožeto fascijom te je ustanovio da u koliko se dogodi problem na jednom dijelu tijela isti se može manifestirati na sasvim drugom dijelu tijela u obliku simptoma. Tretiranjem uzroka se automatski djeluje na simptom. Tehnika je zahvaljujući osnivaču Myersu koji je napisao mnoštvo knjiga, sudjelovao na puno simpozija, kongresa i skupova osvojila svijet pa je danas koristimo i u Hrvatskoj.