Provedena medicinska istraživanja su pokazala da Bowen terapija ima učinak na autonomni živčani sustav. Prilikom tetmana dolazi do bolje hidratacije tkiva, poboljšanja u limfnom protoku, odstranjivanja energetskih blokada i smanjenja pritiska na periferne živce. Bowen tretman djeluje na fizičkoj razini ( kosti, zglobovi, mišići, tetive, organi), na mentalnoj razini, na emocionalnom nivou i na duhovnom planu. Tretman također djeluje na čakre i meridijane i na taj način prokreće energiju u tijelu koja je blokirana. Terapijski meganizam pomoću koje se postiže ravnoteža u organizmu je fascia ,opna koja se stimulira prilikom tretmana. Bowen tretman je holistička terapija kojom se djeluje na uzrok, a time se trajno otklanja posljedica određene tegobe.